Daniela Slančová (ed.), Martin Bočák (ed.), Iveta Žarnovská (ed.)


3. Študentská vedecká konferencia

Zborník príspevkovISBN 978-80-8068-743-4


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
  
3
  
  
SEKCIA ESTETIKY, KULTUROLÓGIE A VIED O UMENÍ
6
7
15
  
24
30
44
  
54
  
Santayana a Emerson
Lenka KREJSOVÁ
62
  
  
SEKCIA FILOZOFIE A ETIKY
76
77
85
94
100
110
122
128
137
147
164
173
  
  
SEKCIA HISTÓRIE A POLITOLÓGIE
181
182
198
210
231
240
255
267
  
  
SEKCIA JAZYKOVEDY
277
278
291
296
306
315
324
335
  
  
SEKCIA LITERÁRNEJ VEDY
346
347
354
367
381
  
Demýtizácia mýtu Tisícročnej včely
Miroslava IVANOVÁ – Mária KOŽLEJOVÁ
396
401
414
422
437
  
447
469
474
  
K problematike gýča
Zuzana PETRÍKOVÁ
481
495
506
  
Vzbura a pokora A. S. Puškina
Marharyta ZHYTKEVICH
516
  
  
SEKCIA MASMÉDIÍ
525
526
538
547
551
  
Podoby hlasu
Lucia VAĽOVÁ
558
  
Čarokufor
Lucia ZACHAROVÁ
565
  
  
SEKCIA PREKLADATEĽSTVA A TLMOČNÍCTVA
573
574
  
Preklad a recipient
Lenka HARVIĽAKOVÁ
585
592
601
614
  
  
SEKCIA PSYCHOLÓGIE, PEDAGOGIKY, ANDRAGOGIKY A SOCIÁLNEJ PRÁCE
619
620
629
646
664
  
Šanca pre nechcené deti
Ivana KUNDRÁTOVÁ
680
693
704
719
  
732
  
743
  
  
753
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020