Michaela Skyba, Denisa Šoltésová


SERVICE-LEARNING VO VZDELÁVANÍ (ŠKOLSKÝCH) SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV A PRACOVNÍČOKISBN 987-80-555-1313-3


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
5
  
7

13
1.1  
ÚLOHY ŠKOLSKÝCH SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV A PRACOVNÍČOK
22
1.2  
ŠKOLSKÁ SOCIÁLNA PRÁCA V PODMIENKACH SLOVENSKA
43

53
2.1  
SERVICE-LEARNING – ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY
53
2.2  
ŠTANDARDY KVALITY SERVICE-LEARNING
59
2.3  
SERVICE-LEARNING VO VZDELÁVANÍ V ŠKOLSKEJ SOCIÁLNEJ PRÁCI
63
2.4  
PROCES SERVICE-LEARNING
67
2.5  
ÚLOHY A ZAPOJENIE ŠTUDENTOV A ŠTUDENTIEK V PROCESE SERVICE-LEARNING
78
2.6  
UDRŽATEĽNOSŤ PROJEKTU
98

102
3.1  
SUPERVÍZIA V SOCIÁLNEJ PRÁCI – CHARAKTERISTIKA, FUNKCIE, DRUHY, FORMY, PRÍSTUPY A MODELY
103
3.2  
ZÁŽITKOVÉ/ SKÚSENOSTNÉ UČENIE
109
3.3  
REFLEXIA, REFLEKTIVITA A REFLEXIVITA
116
3.4  
SUPERVÍZIA V RÁMCI SERVICE-LEARNING
119
3.5  
INTERVÍZIA AKO ŠPECIFICKÁ FORMA SUPERVÍZIE V RÁMCI SERVICE-LEARNING
126

133
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020