Ladislav Sojka (ed.), Nella Svetozarovová (ed.)


VPLYV PRAKTÍK RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV NA VÝKONNOSŤ ORGANIZÁCIE

Nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prácISBN 978-80-555-1591-5


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
4
  
5

6

32

42

59

69

80

89

98

107

118

  
SOCIÁLNA INTELIGENCIA AKO VÝZNAMNÝ PREDIKTOR MOTIVÁCIE VÝKONU MANAŽÉRA
Valéria Parová, Zuzana Kaščáková, Sandra Antoliková

130
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020