Jozef Sipko (ed.)


Spomienky na Filozofickú fakultu v Prešove

Zborník k 50. výročiu ustanovnia Filozofickej fakulty v PrešoveISBN 978-80-555-0053-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3

  

7
13
18
20
  
29
33
36
43
45
  
Spomienka na Filozofickú fakultu
Hana Valcerová-Bacigálová
48
53
56
  
62
68
98
102
113
120
123
126
130
139
  
143
  
Воспоминания
Mikuláš Kreňák
149
  
Воспоминания
Viera Ľubimová
152
  
155
163
173
177
180
  
192
204
212
221
226
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020