Jozef Sipko (ed.), Marek Chovanec (ed.), Eugen Zubenko (ed.)


4. študentská vedecká konferencia

Zborník príspevkovISBN 978-80-8068-969-8


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
  
SEKCIA ESTETIKY, VIED O UMENÍ A KULTUROLÓGIE
7
22
  
  
SEKCIA FILOZOFIE A ETIKY
  
Sloboda vôle
Lýdie BÉREŠOVÁ
33
45
53
65
82
94
  
  
SEKCIA HISTÓRIE
104
113
119
133
144
182
191
201
213
230
  
  
SEKCIA POLITOLÓGIE
249
  
Reformy OSN
Matúš ŠTOFKO
260
  
  
SEKCIA MASMÉDIÍ
275
  
  
SEKCIA JAZYKOVEDY
284
299
306
317
324
  
  
SEKCIA PREKLADATEĽSTVA A TLMOČNÍCTVA
329
340
  
  
SEKCIA LITERÁRNEJ VEDY
349
357
367
378
384
410
  
  
SEKCIA PSYCHOLÓGIE, PEDAGOGIKY, VZDELÁVANIA DOSPELÝCH A SOCIÁLNEJ PRÁCE
417
434
448
462
474
489
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020