Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
KLAUDIA VALDMANOVÁENGLISH FOR DENTAL HYGIENISTS
FZO
KLAUDIA VALDMANOVÁPRAGMATICKÉ A SOCIOLINGVÁLNE ASPEKTY V UČEBNICIACH ANGLICKÉHO JAZYKA PRE ZDRAVOTNÍCKY PERSONÁL
PU
KLAUDIA VALDMANOVÁENGLISH FOR DENTAL HYGIENISTS
PU
KLAUDIA VALDMANOVÁENGLISH FOR BIOLOGISTS AND LABORATORY TECHNICIANS
PU
INGRIDA VAŇKOVÁCHAPTERS IN BUSINESS CORRESPONDENCE
FF
INGRIDA VAŇKOVÁŽIVOT AKO STORY - JA AKO TEXT
Naratívne perspektívy v skúmaní osobnej identity človeka
FF
ANNA VAŠUTOVÁVPLYV ŠKOLSKEJ EDUKÁCIE NA ROZVÍJANIE MATEMATICKÉHO NADANIA ŽIAKA 1. ROČNÍKA PRIMÁRNEJ ŠKOLY
PF
JAROSLAV VENCÁLEKGENIUS LOCI – FAKTOR CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE NA SLOVENSKO-UKRAJINSKEJ HRANICI
FF
ŠTEFAN VENDELPSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO NA CELOŽIVOTNEJ CESTE ČLOVEKA
FF
DANIEL VOJTEKPRÉCIS MORPHOSYNTAXIQUE I.
Groupe nominal: noms, déterminants, pronoms et adjectifs
FF
DANIEL VOJTEKEXERCISIER MORPHOSYNTAXIQUE I.
Groupe nominal : noms, déterminants, pronoms et adjectifs
FF
DANIEL VOJTEKLA CULTURE FRANÇAISE A-T-ELLE ENCORE UNE INFLUENCE DANS LE MONDE D’AUJOURD’HUI ?
FF
DANIEL VOJTEKGLOSSAIRE BILINGUE DES TERMES DE GRAMMAIRE (FRANÇAIS-SLOVAQUE)
A - L
FF
DANIEL VOJTEKGLOSSAIRE BILINGUE DES TERMES DE GRAMMAIRE (FRANÇAIS-SLOVAQUE)
M - Z
FF
MARTA VOJTEKOVÁPREDLOŽKY V SPISOVNEJ SLOVENČINE A POĽŠTINE
FF
MARTA VOJTEKOVÁORTOGRAFIA POĽSKÉHO JAZYKA
FF
MARTA VOJTEKOVÁADMINISTRATÍVNO-PRÁVNA KOMUNIKÁCIA
(vzory písomností v poľskom jazyku s prekladovými slovníčkami)
FF
MARTA VOJTEKOVÁVALENČNÝ POTENCIÁL POĽSKÝCH A SLOVENSKÝCH ADJEKTÍV
FF
KATARÍNA VUŽŇÁKOVÁPROBLÉMY LEXIKOGRAFICKÉHO ZACHYTENIA SLOVOTVORNÉHO SYSTÉMU SLOVENČINY
PF
ZUZANA ZÁVARSKÁMANAŽMENT KAPITÁLOVEJ ŠTRUKTÚRY PRI FINANCOVANÍ ROZVOJA PODNIKU AKO NÁSTROJ ZVYŠOVANIA FINANČNEJ VÝKONNOSTI
FMEO