Ľubomír Guzi (ed.)


Jazykové formy pravdy, omylu a lži v rusko-slovenských jazykových kultúrologických porovnávaniach

Zborník vedeckých príspevkov grantového seminára 21.6.2005 na KRaT FF PU PrešovISBN 80-8068-416-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3

4
  
Teologická koncepcia božej pravdy
Prof. PhDr. Zozuľák, J., PhD. (Проф. др ЗОЗУЛЯК, Й., к.ф.н.)
13
  
Filozofické úvahy o pravde
Doc. PhDr. Bilasová, V. (доц. др Биласова, В., к.ф.н.)
17
22
  
Ложь как «священный» долг
Доц. др АНТОНЯК, А., к.ф.н.
33
39
45
53
59
65
77
89
  
Vladimír Nabokov lost in translation
Mgr. Kupková, I. (мгр КУПКОВА, И.)
94
  
K poetike „lži“ V. V. Rozanova
Mgr. Miháliková D. (мгр МИГАЛИКОВА, Д.)
99
  
Translácia sémantickej ątruktúry prostredníctvom exotizmov (Experiment verifikácie)
PhDr. Opálková J., CSc. (др ОПАЛКОВА, Я., к.ф.н.)
103
116
  
Особенности перевода имен существительных с деминутивными суффиксами
Доц. др БРЕУСОВА Е. И., к.ф.н – др ОПАЛКОВА, Я., к.ф.н.
122

  

Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020