Ľubomír Guzi (ed.)


Jazykové formy pravdy, omylu a lži v rusko-slovenských jazykových kultúrologických porovnávaniach

Zborník vedeckých príspevkov grantového seminára 21.6.2005 na KRaT FF PU PrešovISBN 80-8068-416-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024