Vasil Gluchman (ed.)


Morálka minulosti z pohľadu súčasnosti

Zborník abstraktovISBN 80-8068-436-7


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
1
1
1
2
2
  
Viera BILASOVÁ, Viera ŽEMBEROVÁ
Etické v stratégii prozaického textu
3
3
4
  
Sylvia DILLNBERGEROVÁ
Morálne normy vo vzťahu k odievaniu
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
9
9
10
10
10
11
12
12
13
13
13
14
15
16

16
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020