Gita Geremešová (ed.), Lucia Šteflová (ed.), Patrik Derfiňák (ed.)


Zborník štúdií a odborných článkov z dejín relígiíISBN 978-80-555-1468-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
4

  
ŠTÚDIE

5

21

37

49

57

66

  
ODBORNÉ TEXTY

77

88

  
ANOTÁCIE, RECENZIE

94

  
Dějiny Tibetu
Patrik Derfiňák

95

  

97

99

101
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2019