Gita Geremešová, Lucia Šteflová, Patrik Derfiňák (eds.)


Zborník štúdií a odborných článkov z dejín relígiíISBN 978-80-555-1468-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024