Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
JÁN JAMBORIM UMFELD DER NEUEN SUBJEKTIVITÄT. DIE ERZÄHLPROSA DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DER 70ER JAHRE
Arbeitsmaterialien zur Vorlesung und zum Selbststudium
FF
LUKÁŠ JANUVTEORETICKÉ KONCEPTUALIZÁCIE CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE
FF
MÁRIA JUDIČÁKOVÁPREKLENUTÍM ROZDIELOV ZVYŠUJEME DOSTUPNOSŤ A ROVNOSŤ V STAROSTLIVOSTI PACIENTA/KLIENTA
Zborník referátov z V. Slovenského chirurgického dňa v Prešove
FZO
JÁN JUNGERPOHYBOVÉ PROGRAMY PRE VŠETKÝCH ALEBO TY, JA A VŠETCI SPOLU
FS
JÁN JUNGERTELESNÝ A POHYBOVÝ ROZVOJ DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU
FS
VALÉRIA JURÍČKOVÁUKRAJINSKÁ LITERATÚRA NA SLOVENSKU (1945-1989)
FF
MÁRIA JUSKOVÁCVIČEBNICA ZO ZÁKLADOV ÚČTOVNÍCTVA
FMEO
ALENA KAČMÁROVÁENGLISH MATTERS
A collection of papers by the Department of English language and literature faculty
FHPV
ALENA KAČMÁROVÁENGLISH MATTERS II
(a Collection of Papers by the Institute of British and American Studies Faculty)
FF
ALENA KAČMÁROVÁENGLISH MATTERS III
FF
ALENA KAČMÁROVÁENGLISH MATTERS IV
(a Collection of Papers)
FF
ALENA KAČMÁROVÁENGLISH MATTERS V
(a collection of papers)
FF
VERONIKA KAČKOVIČOVÁEURÓPSKA ASOCIÁCIA PRE ŠKOLSKÚ HUDOBNÚ VÝCHOVU, JEJ VÝVOJ, FUNKCIA, ÚLOHY A PRÍNOS PRE SLOVENSKO
FF
ALENA KAČMÁROVÁTHE CONCEPTUALIZING OF CONCEPTUALIZATION (OF LINGUISTICS METALANGUAGE)
FF
ALENA KAČMÁROVÁPÁR KAPITOL O PÍSANÍ A HODNOTENÍ ZÁVEREČNEJ PRÁCE (NA IAA FF PU V PREŠOVE)
FF
JÁN KANCÍRAKTUÁLNE OTÁZKY PRÍRODOVEDNO-TECHNICKÝCH PREDMETOV A PRIEREZOVÝCH TÉM V PRIMÁRNEJ EDUKÁCII.
PF
ZUZANA KARNIŠOVÁPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ZA ROK 2006
UK
ZUZANA KARNIŠOVÁPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ZA ROK 2007
UK
ZUZANA KARNIŠOVÁPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ZA ROK 2008
UK
ZUZANA KARNIŠOVÁPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ZA ROK 2009
UK