Vasil Gluchman (ed.)


ETICKÉ MYSLENIE MINULOSTI A SÚČASNOSTI (ETPP 2017/17): Etika v minulosti – minulosť v etikeISBN 978-80-555-1860-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020