Vasil Gluchman (ed.)


Metodologické a metodické otázky z bioetiky v súčasnosti

Zborník abstraktov prihlásených referátov na medzinárodnú regionálnu konferenciu UNESCOISBN 978-80-8068-963-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3

  
BALOGOVÁ Beáta
Mobbing a medicínska etika

6
6
6
7
7
8
  
8
9
9
10
10
11
11
12
12
12
  
13
13
14
14
  
15
  
KALAJTZIDIS Ján
Economical view of eugenics
15
15
16
16
  
17
17
  
KOVAĽOVÁ Daniela
Modely a metódy bioetiky
18
18
19
  
KUZIOR Aleksandra
Jakość życia
19
20
20
21
21
  
21
22
22
22
23
23
24
  
25
25
26
26
  
27
27
28
28
  
TRIZULJAKOVÁ Jana, MOJZEŠOVÁ Mária
Reflexie budúcich lekárov nad vzťahom lekár – pacient
28
29
29
29
30

31
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020