Michal Glevaňák


Cirkevnoslovanské verzie Božskej liturgie sv. Jakuba, brata Pánovho, prvého jeruzalemského biskupaISBN 978-80-555-0915-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024