Marta Germušková (ed.), Martina Petríková (ed.)


Tvorivosť v škole – škola tvorivostiISBN 978-80-555-0967-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
5

8

18

29

40

48

  
CESTY SKLADATEĽA V PRIESTORE MEDZI RIEKANKOU, ROZPRÁVKOU, BALADOU A FILOZOFUJÚCOU ÚVAHOU
(K NIEKTORÝM ASPEKTOM GENEALÓGIE TVORBY SLOVENSKÉHO SKLADATEĽA JURAJA HATRÍKA)
PIRNÍKOVÁ Tatiana

61

71

83

94

105
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020