Gita Geremešová (ed.), Patrik Derfiňák (ed.), Lucia Šteflová (ed.)


Zborník štúdií a odborných článkov z dejín relígií II.ISBN 978-80-555-1706-3


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
4

  
ŠTÚDIE

5

14

31

39

48

60

71

82

93

101

109
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2019