Gita Geremešová, Patrik Derfiňák, Lucia Šteflová (eds.)


Zborník štúdií a odborných článkov z dejín relígií II.ISBN 978-80-555-1706-3


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024