Ľubomír Guzi, Jozef Sipko (eds.)


Сборник

Zborník vedeckých príspevkov grantového seminára, 17. októbra 2003 KRaT FF PU PrešovISBN 80-8068-258-5


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024