Ľubomír Guzi (ed.), Jozef Sipko (ed.)


Сборник

Zborník vedeckých príspevkov grantového seminára, 17. októbra 2003 KRaT FF PU PrešovISBN 80-8068-258-5


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
Filozofia a literatúra
doc. PhDr. Andrej Antoňák, CSc.
  
Literárna koncepcia Rozanova
Mgr. Dana Miháliková
  
Kto potrebuje tranliteráciu?
Mgr. Ivana Kupková
  
  
«В поисках эквивалентности»
doc. PhDr. Nina Ščipanskaja, CSc.
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020