Ľubomír Guzi (ed.), Jozef Sipko (ed.)


Сборник

Zborník vedeckých príspevkov grantového seminára, 17. októbra 2003 KRaT FF PU PrešovISBN 80-8068-258-5


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
Filozofia a literatúra
doc. PhDr. Andrej Antoňák, CSc.
  
Literárna koncepcia Rozanova
Mgr. Dana Miháliková
  
Kto potrebuje tranliteráciu?
Mgr. Ivana Kupková
  
  
«В поисках эквивалентности»
doc. PhDr. Nina Ščipanskaja, CSc.
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020