Karol Gurský, Miriam Ištoňová, Kamila Kociová, Wioletta Mikuľáková


Šport a pohybová aktivita v prevencii a liečbeISBN 978-80-8068-789-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024