Gabriela Gumanová


Pronunciation Features of General American English and Received Pronunciation in Relation to Standard SlovakISBN 978-80-555-2006-3


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
3
5
6
7
  
8
9

11
1.1  
Current EFL Trends
12
1.2  
Current Trends in Slovakia
15

18
2.1  
Acoustics of English and Slovak Sounds
21
2.2  
Acoustic Properties of Vowels
24
2.3  
Acoustic properties of consonants and their influence on vowels
27

34
3.1  
Vocalic sounds
34
3.1.1  
Monophthongs
35
3.1.2  
Diphthongs
38
3.2  
Possible Influence of Consonantal sounds on Vocals
40

46
4.1  
Monophthongs
46
4.2  
Diphthongs
50

58
5.1  
Monophthongs
59
5.1.1  
ɒ - ɑ: Distinction
60
5.1.2  
ɑ: - æ Distinction
62
5.1.3  
o: - ɑ: Distinction
65
5.1.4  
r-Colouring and Relation to Preceding Vowel
68
5.1.5  
unstressed ɪ or ə
72
5.2  
Diphthong vs. Monophthong
74
5.3  
Diphthongs
79

84

88
  
90
92
97
98
99
101
102
104
105
106
108
110
  
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020