Peter Haľko, Zuzana Karnišová (eds.)


UNINFOS 2011

Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťouISBN 978-80-555-0411-7


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024