Erika Franková


Využitie interaktívnej tabule vo vyučovaní anglického jazyka v primárnej edukáciiISBN 978-80-555-0917‐4


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
5
  
6

8
1.1  
Základné typy i‐tabúľ
9
1.2  
Niektoré pozitíva a výhody vyplývajúce z používania i‐tabule na vyučovacích hodinách
12
1.3  
Najbežnejšie problémy a negatíva pri používaní i‐tabule v edukačnom procese
13

15
2.1  
Interaktívne učebné prostredie
17
2.2  
Kritéria používania i‐tabule v edukačnom procese
18

21
3.1  
Interaktívna učebná pomôcka
21
3.2  
Tvorba interaktívnej učebnej pomôcky
22
3.2.1  
Kritériá a metodika tvorby interaktívnej učebnej pomôcky
22

25
4.1  
Stručná charakteristika žiaka mladšieho školského veku
25
4.2  
Cudzí jazyk v primárnej edukácii
28
4.2.1  
Základné princípy osvojovania anglického jazyka v primárnom vzdelávaní
30

35
5.1  
Tvorba interaktívnej učebnej pomôcky určenej na predmet anglického jazyka pre 1. stupeň ZŠ
36
5.1.1  
Spájačky
37
5.1.2  
Presúvačky
37
5.1.3  
Priraďovačky
38
5.1.4  
Dokresľovačky
39
5.1.5  
Doplňovačky
39
5.1.6  
Dopisovačky
40
5.1.7  
Odkrývačky
41
5.1.8  
Poznávačky
41
5.1.9  
Animácie
42
44

  

71
72
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020