Miroslav Frankovský, Zuzana Birknerová, Anna Janovská, Ľubica Zibrínová


Vybrané kapitoly sociálnej psychológie pre manažérovISBN 978-80-555-0547-3


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024