Anton Fogaš


GEOGRAFIA SVETA

Regionálnogeografická charakteristika kontinentov, svetadielov a oceánov so zreteľom na ich špecifikáISBN 978-80-555-1392-8


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
5

1  

7
1.1  
GEOGRAFICKÁ POLOHA A ČLENITOSŤ ÚZEMIA
7
1.2  
PRÍRODNÉ POMERY
8
1.3  
OBYVATEĽSTVO A SÍDLA
10
1.4  
EKONOMIKA
12
1.5  
HISTORICKO – POLITICKÝ VÝVOJ
14
1.5.1  
Významné historické a politické udalosti vo vývoji Ázie
15
1.5.2  
Významní objavitelia, cestovatelia a dobyvatelia spätí s Áziou
17
1.5.3  
Slovníček pojmov týkajúcich sa Ázie
18

2  

21
2.1  
SEVERNÁ AMERIKA
21
2.1.1  
GEOGRAFICKÁ POLOHA A ČLENITOSŤ ÚZEMIA
21
2.1.2  
PRÍRODNÉ POMERY
22
2.1.3  
OBYVATEĽSTVO A SÍDLA
25
2.1.4  
EKONOMIKA
28
2.2  
JUŽNÁ AMERIKA
32
2.2.1  
GEOGRAFICKÁ POLOHA A ČLENITOSŤ ÚZEMIA
32
2.2.2  
PRÍRODNÉ POMERY
32
2.2.3  
OBYVATEĽSTVO A SÍDLA
35
2.2.4  
EKONOMIKA
37
2.2.5  
HISTORICKO – POLITICKÝ VÝVOJ
39
2.2.5.1  
Významné historické a politické udalosti vo vývoji Ameriky
40
2.2.5.2  
Významní objavitelia, cestovatelia a dobyvatelia spätí s Amerikou
42
2.2.5.3  
Slovníček pojmov týkajúcich sa Ameriky
44

3  

45
3.1  
GEOGRAFICKÁ POLOHA A ČLENITOSŤ ÚZEMIA
45
3.2  
PRÍRODNÉ POMERY
46
3.3  
OBYVATEĽSTVO A SÍDLA
49
3.4  
EKONOMIKA
51
3.5  
HISTORICKO – POLITICKÝ VÝVOJ
53
3.5.1  
Významné historické a politické udalosti vo vývoji Afriky
53
3.5.2  
Významní objavitelia, cestovatelia a dobyvatelia spätí s Afrikou
55
3.5.3  
Slovníček pojmov týkajúcich sa Afriky
56

4  

59
4.1  
GEOGRAFICKÁ POLOHA A ČLENITOSŤ ÚZEMIA
59
4.2  
PRÍRODNÉ POMERY
60
4.3  
OBYVATEĽSTVO A SÍDLA
62
4.4  
EKONOMIKA
65
4.5  
HISTORICKO – POLITICKÝ VÝVOJ
68
4.5.1  
Významné historické a politické udalosti vo vývoji Európy
69
4.5.2  
Významní objavitelia, cestovatelia a dobyvatelia európskeho pôvodu
74
4.5.3  
Slovníček pojmov týkajúcich sa Európy
74

5  

76
5.1  
GEOGRAFICKÁ POLOHA A ČLENITOSŤ ÚZEMIA
76
5.2  
PRÍRODNÉ POMERY
76
5.3  
OBYVATEĽSTVO A SÍDLA
79
5.4  
EKONOMIKA
81

6  

83
6.1  
GEOGRAFICKÁ POLOHA A ČLENITOSŤ ÚZEMIA
83
6.2  
PRÍRODNÉ POMERY
83
6.3  
OBYVATEĽSTVO A SÍDLA
85
6.4  
EKONOMIKA
87
6.5  
HISTORICKO – POLITICKÝ VÝVOJ
87
6.5.1  
Významné historické a politické udalosti vo vývoji Austrálie a Oceánie
88
6.5.2  
Významní objavitelia, cestovatelia a dobyvatelia spätí s Austráliou a Oceániou
89
6.5.3  
Slovníček pojmov týkajúcich sa Austrálie a Oceánie
90

92

8  

95

98
9.1  
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SVETOVÝCH OCEÁNOCH A MORIACH
99
9.2  
VNÚTROZEMSKÉ, MEDZIOSTROVNÉ A OKRAJOVÉ MORIA VŠETKÝCH OCEÁNOV
99

101
10.1  
INDIA
101
10.1.1  
Jaskynné komplexy Indie
101
10.1.2  
Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo Indie
102
10.1.3  
Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo Indie (pokračovanie)
105
10.2  
JEMEN
108
10.2.1  
Neznáma Južná Arábia
108
10.3  
TURECKO
111
10.3.1  
Geografická exkurzia v Turecku
111
10.4  
MEXIKO
113
10.4.1  
Impozantná minulosť a prítomnosť Mexika
113
10.5  
GUATEMALA
115
10.5.1  
Po stopách mayskej civilizácie
115
10.6  
PATAGÓNIA (ARGENTÍNA A ČILE)
117
10.6.1  
Putovanie po Patagónii a Ohňovej zemi
117
10.7  
UKRAJINA
119
10.7.1  
Ukrajina trochu inak
119
10.7.2  
Krym – perla Čiernomoria
120
10.8  
POBALTIE
122
10.8.1  
Geografická exkurzia v Pobaltí
122
10.9  
ŠKANDINÁVIA (FÍNSKO, NÓRSKO, ŠVÉDSKO )
124
10.9.1  
Študenti geografie za severným polárnym kruhom
124
10.10  
MACEDÓNSKO
126
10.10.1  
Prírodný a kultúrny klenot južnej Európy
126

130
135
  
136
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020