Tatiana Čarnoká, Eva Kovaľová


Preventívna stomatológiaISBN 80-8068-477-4


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
  
3

  

5
1.1  
Terminológia
5
1.2  
Prostriedky profylaxie
8
1.3  
Korunka zuba
8
1.4  
Ďasno
8

  

9
2.1  
Vývoj zuba
9
2.2  
Diferenciácia buniek
10
2.3  
Vývin a prerezávanie mliečnych a trvalých zubov
11
2.4  
Vývinové poruchy v oblasti orofaciálnej sústavy
16
2.5  
Stavba zuba
21
2.6  
Stavba závesného aparátu
24
2.7  
Ústna dutina
26
2.8  
Slina a jej funkcia v dutine ústnej
27
2.9  
Prerezávanie zubov – výmena zubov
29
2.10  
Určenie rastového štádia, zubný a kostný vek
32

  

34

46
4.1  
Mliečne zuby
46
4.2  
Úloha mliečneho chrupu
46
4.3  
Následky predčasných strát mliečnych a trvalých zubov a ich prevencia
47
4.4  
Možnosti profylaxie v odbore čeľustná ortopédia
51

53
5.1  
Definícia
53
5.2  
Etiológia zubného kazu
55
5.3  
Vývojové štádiá zubného kazu
57
5.4  
Význam röntgenového vyšetrenia u detí
57
5.5  
Indexy DMF-t a DMF-s
74
5.6  
Etiológia parodontálnych ochorení
74
5.7  
Profylaxia ochorenia chrupu
75

  

77
6.1  
Cukor a jeho metabolizmus v plaku
80
6.2  
Intracelulárny rozklad cukrov na kyseliny
80
6.3  
Syntéza intracelulárnych polysacharidov (IPS)
81
6.4  
Syntéza extracelulárnych polysacharidov (EPS)
82
6.5  
Kariogenita zo sladkosti
82
6.6  
Zuby šetriace sladkosti
82
6.7  
Priame a skryté cukry v potrave
84
6.8  
Výživové poradenstvo
86
6.9  
Výživový protokol
87
6.10  
Náhrady cukru a zdravé zuby
88
6.11  
Vplyv potravy na povrch zuba
91
6.12  
Polysacharidy
92
6.13  
Jednoduchý a zdvojený cukor
93
6.14  
Medzijedlá
93

94
7.1  
Optimálna domáca hygienická starostlivosť o zuby a ďasná podľa stavu, veku
96

99
8.1  
Výskyt
99
8.2  
Príjem
99
8.3  
Účinok
100
8.4  
Dávkovanie
100
8.5  
Praktická realizácia
100

102

103
10.1  
Základné pokyny
103
10.2  
Použitie pomôcok
103
10.3  
Farbenie plaku
104
10.4  
PBI
104
10.5  
Motivácia pacienta
104
10.6  
Fluoridácia
105
10.7  
Ďalšie informácie
105
10.8  
Zavedenie plánu preventívnych opatrení podľa rizika kazu a zápalu, typ programu a kontrol
105
10.9  
Hygienická fáza
106
10.10  
Recall
106
10.11  
Organizácia starostlivosti o chrup mladej generácie
107
10.12  
Psychoprofylaxia
113
10.13  
Preventívne programy pre rôzne vekové skupiny detí
121

130

143
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020