Tatiana Čarnoká, Eva Kovaľová


Histológia a embryológia - vývin zubaISBN 978-80-8068-640-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
  
3

  

5
1.1  
Bunka
5
1.2  
Funkcia bunky
6
1.3  
Štruktúra bunky
7
1.4  
Delenie buniek
13

  

15
2.1  
Epitelové tkanivo
15
2.2  
Spojivové tkanivo
17
2.3  
Tvar a funkcia kostí
20
2.4  
Chrupavkové tkanivo
22

23
3.1  
Vývin tváre
23
3.2  
Vývin ústnej dutiny
24

27
4.1  
Zubná lišta a sklovinový orgán
27
4.1.1  
Náhradné a prídavné zuby a tvorba ich koreňov
28
4.1.2  
Vytvorenie zubných lôžok a prerezávanie zuba
30

33
5.1  
Topografia základov zubov trvalého chrupu
34
5.1.1  
Obdobie výmeny chrupu
36
5.1.2  
Obdobie prerezávania sa trvalých zubov
38
5.1.3  
Anomálie a dislokácie zubov
40

43

45
7.1  
Tvorba skloviny, amelogenéza
45
7.1.1  
Vznik sklovinového matrixu
45
7.1.2  
Mineralizácia a dozrievanie skloviny
47
7.1.3  
Štruktúry skloviny
49
7.1.4  
Špecifické štruktúry v sklovine zuba
52
7.2  
Tvorba dentínu, dentinogenéza
53
7.2.1  
Mineralizácia predentínu
55
7.2.2  
Regionálne druhy dentínu
56
7.2.3  
Štruktúry dentínu
57
7.2.4  
Mineralizovaný dentín
57
7.2.5  
Odvápnený dentín
59
7.3  
Zubný cement
61

64

66
9.1  
Dreň zuba
66
9.1.1  
Základné tkanivá drene zuba
67
9.1.2  
Nervy a cievy drene zuba
69

71
10.1  
Ďasno
71
10.1.1  
Gingivodentálny uzáver
72
10.1.2  
Supraalveolárny systém vlákien
74
10.1.3  
Dezmodont
74
10.1.4  
Intraalveolárny systém vlákien
75
10.2  
Nervy ďasna a dezmodontu
76
10.2.1  
Cievy ďasna a dezmodontu
77

79

81

83
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020