Ľubica Derňárová, Slávka Kapová, Marta Jakubíková, Ľudmila Majerníková, Slávka Mrosková, Andrea Obročníková


Záznamník klinickej praxe pre študijný odbor ošetrovateľstvoISBN 978-80-8068-836-3


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
3
  
5
  
6
  
7

8
1.1  
Obväzový materiál a obväzy
8
1.2  
Starostlivosť o pomôcky
10
1.3  
Starostlivosť o posteľ
11
1.4  
Záznam do ošetrovateľskej dokumentácie
13
1.5  
Prijatie, preloženie a prepustenie pacienta
14
1.6  
Hygienická starostlivosť
16
1.7  
Podávanie jedla
20
1.8  
Pohybová aktivita pacienta a ošetrovateľská rehabilitácia
22
1.9  
Vylučovanie moču a vyprázdňovanie stolice
23
1.10  
Sledovanie, meranie a zaznamenávanie fyziologických funkcií
26
1.11  
Podávanie liekov
30
1.12  
Infúzna liečba
39
1.13  
Podávanie transfúznych prípravkov
41
1.14  
Odber biologického materiálu
42
1.15  
Vyšetrenie zraku a sluchu
46
1.16  
Vizita
47
1.17  
Spolupráca pri endoskopiách
47
1.18  
Spolupráca pri punkciách
48

50
2.1  
Ošetrovateľské výkony v intenzívnej medicíne
54

57

59

62

64

65

68

69

83

85
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020