Tatiana Čarnoká, Peter Biroš, Alexander Kovaľ


Morfológia chrupuISBN 978-80-8068-616-1


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3

  

5
1.1  
Pôvod zubov
5
1.1.1  
Rôzne tvary zubov a ich vznik
7

10
2.1  
Hrbčeky a ryhy koruniek zubov
12
2.2  
Korene zubov
14

15
3.1  
Funkčné delenie zubov
15
3.2  
Znaky zubov obidvoch strán
16
3.3  
Farba trvalých zubov
18
3.4  
Abrázia, obrúsenie zubov
18

  

21
4.1  
Horný stredný rezák
21
4.2  
Horný bočný rezák
24
4.3  
Dolný stredný a dolný bočný rezák
25

27
5.1  
Horný očný zub
27
5.2  
Dolný očný zub
30

32
6.1  
Horné črenové zuby
32
6.1.1  
Horný prvý premolár
33
6.1.2  
Horný druhý premolár
34
6.2  
Dolné črenové zuby
34
6.2.1  
Dolný prvý premolár
35
6.2.2  
Dolný druhý premolár
36

  

38
7.1  
Horné stoličky
38
7.1.1  
Horný prvý molár
39
7.1.2  
Horný druhý molár
42
7.1.3  
Horný tretí molár
43
7.2  
Dolné stoličky
43
7.2.1  
Dolný prvý molár
44
7.2.2  
Dolný druhý molár
45
7.2.3  
Dolný tretí molár
46
7.3  
Dutina zuba a kanály koreňov stoličiek
46
7.4  
Anomálie stoličiek
47

48
8.1  
Horné mliečne zuby
48
8.2  
Dolné mliečne zuby
49

52
9.1  
Chrup ako celok
52
9.2  
Priestorové orientačné pomôcky
54
9.3  
Kontaktné body
55
9.4  
Oklúzia zuboradí
56
9.5  
Prehryz rezákov
56
9.6  
Vzťah hrbčekov a rýh
57

60
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020