Ľubica Derňárová (ed.), Terézia Fertaľová (ed.)


Komunikácia s pacientmi s postihnutím sluchu

Zborník príspevkovISBN 978-80-555-0287-8


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
  
6
15
22
27
35
40
46
51
56
67
83
88
92
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020