Štefan Šak (ed.)


Kresťanské východiská sociálnej práce a jej misijný rozmer

Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 6. — 7. októbra 2008 v PrešoveISBN 978-80-555-0076-8


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
Štefan ŠAK
Predslov
5
6
10
16
25
34
39
45
57
63
76
82
  
Lenka KUCHÁROVÁ – Jozef VOROBEĽ
Dobrovoľníctvo u nás v súčasnosti
88
93
100
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020