Kristína Šambronská


Animácia a všetko, čo treba vedieť na začiatokISBN 978-80-555-1890-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
5

6
1.1  
Voľný čas a jeho uloha v animácii
6
1.2  
Náhľad na pojem animácia
10

13
2.1  
Skúsenosti s animáciou v turizme v zahraničí
14
2.2  
Animácia ako súčasť klubového turizmu
16

20
3.1  
Organizačné zabezpečenie
20
3.2  
Personálne zabezpečenie
22
3.3  
Materiálne zabezpečenie
22
3.4  
Ekonomické zabezpečenie
23

4  

26
4.1  
Osobnosť animátora
26
4.2  
Spôsoby správania sa animátora v skupine
28
4.3  
Klasifikácia animátorov
31
4.3.1  
Klasifikácia animátorov podľa špecializácie
31
4.3.2  
Klasifikácia animátorov podľa štýlu práce
34
4.4  
Animačné tímy
35
4.5  
Postoje a spôsoby správania sa animátorov
37
4.6  
Náplň práce animátora
39

42
5.1  
Potreba a motív ako podklad pre účasť na animácii
42
5.2  
Klasifikácia účastníkov animačných aktivít
44

53
6.1  
Dovolenkové aktivity
53
6.1.1  
Pohybovné aktivity
54
6.1.2  
Spoločenské a zábavné aktivity
58
6.1.3  
Tvorivé aktivity
60
6.1.4  
Poznávacie aktivity
61
6.1.5  
Dobrodružné aktivity
62
6.1.6  
Meditatívne aktivity
63
6.2  
Aktivity pre detí a mládež
64

66

69
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020