Andrej Sýkora, Marián Šanta


Základy rádiológieISBN 978-80-8068-597-3


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list

  

3

6
1.1  
Fyzikálne vlastnosti RTG žiarenia
7
1.2  
Vznik ionizujúceho žiarenia
11
1.2.1  
Fyzikálne vlastnosti ionizujúceho žiarenia
11
1.2.2  
Interakcia ionizujúceho žiarenia a látky
12
1.2.3  
Účinok ionizujúceho žiarenia na živé tkanivo
13
1.2.4  
Rádioaktivita
13
1.2.5  
Dozimetria
15
  
Kontrolné otázky
16

17
2.1  
Rozdelenie rádiológie
17
  
Kontrolné otázky
21

22
3.1  
Všeobecná príprava pacienta na rádiodiagnostické vyšetrenie
23
3.2  
Natívne RTG vyšetrenia
24
3.2.1  
Natívne RTG snímkovanie v oblasti hlavy
24
3.2.2  
Natívne RTG vyšetrenie oblasti krku
25
3.2.3  
Natívne vyšetrenia hrudníka
26
3.2.4  
Natívne RTG vyšetrenie v oblasti brušnej dutiny a drieku
28
3.2.5  
Natívne RTG vyšetrenia končatín
29
3.3  
Rádiologické vyšetrenie s použitím kontrastu
29
3.3.1  
Kontrastné RTG vyšetrenia hlavy, mozgu, chrbtice a miechy
31
3.3.2  
Kontrastné RTG vyšetrenia tráviaceho traktu
32
3.3.3  
Rőntgenové kontrastné vyšetrenia urogenitálneho systému
35
3.3.4  
Kontrastné RTG vyšetrenia dýchacieho systému
38
3.3.5  
Kontrastné vyšetrenia používané v gynekológii
39
3.3.6  
Angiografické vyšetrenia
40
3.4  
Denzitometria
43
3.5  
Picture archiving and communicating system ako súčasť nemocničných informačných systémov
45
3.5.1  
DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine
46
3.5.2  
HL7 - Health Level Seven
47
3.5.3  
Zdroje digitálneho obrazu
48
  
Kontrolné otázky
51

52
4.1  
Indikácie na vyšetrenie počítačovou tomografiou
55
  
Kontrolné otázky
60

61
5.1  
Ultrazvukové zobrazovacie metódy
61
5.1.1  
Fyzikálne princípy ultrazvuku
63
5.1.2  
Echogenita a základné typy ultrazvukových obrazov
64
5.1.3  
Ultrazvukové vyšetrenie pečene
65
5.1.4  
Ultrazvukové vyšetrenie žlčníka a žlčových ciest
66
5.1.5  
Ultrasonograf ia pankreasu
66
5.1.6  
Ultrasonografia obličiek a močového mechúra
67
5.1.7  
Ultrazvukové vyšetrovanie prsníka
68
5.1.8  
Ultrazvuková diagnostika porúch štítnej žľazy
70
5.1.9  
Pediatrická ultrasonografia
70
5.1.10  
Ultrazvukové vyšetrenia v gynekológii a pôrodníctve
71
5.1.11  
Dopplerovská ultrasonografia
72
5.1.12  
Ultrazvukové vyšetrenie srdca
73
5.1.13  
Ultrazvukové vyšetrenia v angiológii
76
5.2  
Magnetická rezonancia
77
5.2.1  
Základné princípy zobrazovania pomocou magnetickej rezonancie
78
5.2.2  
Signál magnetickej rezonancie
80
5.2.3  
Kontrast obrazu magnetickej rezonancie
81
5.2.4  
Kontrastné látky pri vyšetrení magnetickou rezonanciou
82
5.2.5  
Indikácie a kontraindikácie vyšetrenia magnetickou rezonanciou
83
5.3  
Termografia
85
5.3.1  
Klinické indikácie na termografiu
86
  
Kontrolné otázky
87

88
6.1  
Prístrojová technika
88
6.2  
Rádiofarmaká
88
6.3  
Diagnostické metódy
89
6.3.1  
Gamagrafia
89
6.3.2  
Pozitrónová emisná tomografia
92
6.4  
Terapeutické metódy nukleárnej medicíny
93
6.4.1  
Rádioterapia
94
6.4.2  
Rádiosenzitivita
95
6.4.3  
Ovplyvňovanie rádiosenzitivity
96
6.4.4  
Technika rádioterapie
97
6.4.5  
Spôsoby ožarovania
98
6.4.6  
Časové rozloženie dávky
100
6.4.7  
Rádioterapia nádorov
101
  
Kontrolné otázky
103

104
7.1  
Klinické formy poškodenia žiarením
107
7.1.1  
Akútna choroba z ožiarenia
107
7.1.2  
Chronická choroba z ožiarenia
107
  
Kontrolné otázky
109

110

115
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020