Kristína Šambronská


ÚVOD DO MANAŽMENTU VÝŽIVYISBN 978-80-555-1549-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
5
  
6

7
1.1  
Osvojenie si základných pojmov
7
1.2  
Základné živiny vo výžive
11
1.2.1  
Sacharidy
13
1.2.2  
Tuky
19
1.2.3  
Bielkoviny
24
1.2.4  
Vitamíny
25
1.2.5  
Minerálne látky
34
1.2.6  
Enzýmy
41
1.2.7  
Význam vody vo výžive
41

55
2.1  
Prirodzené antioxidanty
57
2.2  
Možné alergény
59
2.3  
Príklady pozitívnych vplyvov ovocia a zeleniny na ľudský organizmus
60

65
3.1  
Životný štýl – manažér v dobrej kondícii
66
3.2  
Stravovanie v bežnom životnom tempe
70
3.3  
Stravovanie počas pracovnej záťaži
71

74
4.1  
Správna výživa – zvládnutie stresu
78
4.2  
Podporné formy zvládnutia stresu
80

82
5.1  
Vegetariánstvo
82
5.2  
Makrobiotická strava
85
5.3  
Delená strava
86

88
6.1  
Stredomorská kuchyňa
88
6.2  
Ajurvédska kuchyňa
89
6.3  
Stravovanie podľa krvných skupín
92
6.4  
Iné alternatívne formy stravovania
96
6.5  
Alternatívne trendy v ponuke reštaurácií
98

102
7.1  
Tehotné a dojčiace ženy
103
7.2  
Stravovanie detí
104
7.3  
Výživa v dospelom a vyššom veku
107
7.4  
Stravovanie športovcov
109

111
8.1  
Príklady diét - Atkinsonova diéta, Nulová diéta, Cambridge diéta a iné
112
8.2  
Čo treba vedieť pred diétou
114

116

123
10.1  
Civilizačné choroby
124
10.2  
Poruchy prijímania stravy
130
10.3  
Strava ako liek
131
10.4  
Bylinky ako súčasť stravy
132

134

139
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020