Vladislav Suvák


Kynizmus grécky a moderný I.ISBN 978-80-555-1275-4


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
4
  
6

15
1.1  
Raný grécky kynizmus a jeho vplyv na helenistické myslenie
18
1.2  
Kynizmus v období rímskeho cisárstva
37
1.3  
Kynizmus ako škola?
48

61

88
89
90
95
  
A. Pramene a moderné preklady antických diel
95
  
B. Interpretačné práce
100
  
Orientačné témy seminárov
(Lívia Flachbartová)
110
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020