Andrej Sýkora


Základy biochémieISBN 978-80-8068-617-8


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list

  

3

  

4

8
1.1  
Štruktúra bunky a jej vzťah k metabolizmu
8
1.1.1  
Bunkové jadro
8
1.1.2  
Mitochondrie
8
1.1.3  
Endoplazmatické retikulum
9
1.1.4  
Golgiho komplex
9
1.1.5  
Lyzozómy
10
1.1.6  
Ribozómy
10
1.1.7  
Cytosól
11
1.2  
Chemické zloženie buniek
11
1.2.1  
Anorganické látky v bunkách
11
1.2.2  
Organické látky
14
1.2.3  
Enzýmy a koenzýmy
19
1.3  
Obrázky, tabuľky, vzorce, schémy
24
1.4  
Kontrólne otázky I
31

32
2.1  
Základná charakteristika metabolických procesov
32
2.2  
Základy bioenergetiky
33
2.2.1  
Makroergické zlúčeniny
34
2.2.2  
ATP ako univerzálny zdroj energie
34
2.3  
Biologické oxidácie
35
2.3.1  
Charakteristika oxidačných procesov v živej hmote
35
2.3.2  
Redoxný potenciál
36
2.3.3  
Koenzýmy oxidačno-redukčných reakcií
36
2.3.4  
Koncový dýchací reťazec
37
2.3.5  
Oxidačná fosforylácia
37
2.3.6  
Lokalizácia oxidačných procesov v mitochondriách
38
2.4  
Metabolizmus sacharidov
38
2.4.1  
Glykolýza
39
2.4.2  
Pentózový cyklus
40
2.4.3  
Glukoneogenéza
41
2.4.4  
Metabolizmus glykogénu
42
2.4.5  
Glykémia a jej regulácia
43
2.5  
Citrátový cyklus
44
2.5.1  
Vznik Acetyl-CoA
44
2.5.2  
Reakcie citrátového cyklu
44
2.6  
Metabolizmus lipidov a lipoproteínov
45
2.6.1  
Katabolizmus triacylglycerolov
46
2.6.2  
β-oxidácia vyšších karboxylových kyselín
46
2.6.3  
Syntéza vyšších karboxylových kyselín
47
2.6.4  
Syntéza triacylglycerolov
48
2.6.5  
Syntéza cholesterolu
48
2.6.6  
Lipoproteíny, ich metabolizmus a funkcie
49
2.7  
Metabolizmus aminokyselín
51
2.7.1  
Trávenie bielkovín
52
2.7.2  
Reakcie aminokyselín
52
2.7.3  
Metabolizmus amoniaku
53
2.7.4  
Využitie uhlíkového skeletu aminokyselín
55
2.7.5  
Metabolizmus jednotlivých aminokyselín
56
2.8  
Metabolizmus nukleotidov
57
2.8.1  
Syntéza nukleotidov
58
2.8.2  
Odbúravanie purínových nukleotidov
59
2.8.3  
Odbúravanie pyrimidínových nukleotidov
60
2.9  
Metabolizmus tetrapyrolov
60
2.9.1  
Syntéza hému
60
2.9.2  
Základné hemoproteíny a ich biologický význam
61
2.9.3  
Odbúravanie hému a vznik žlčových kyselín
61
2.9.4  
Hyperbilirubinémia a ikterus
62
2.10  
Acidobazická rovnováha (ABR) a jej regulácia
63
2.11  
Obrázky, tabuľky, vzorce, schémy
65
2.12  
Kontrolné otázky II
72

73
3.1  
Replikácia DNA
73
3.2  
Transkripcia
74
3.3  
Translácia
75
3.3.1  
Genetický kód 7
76
3.3.2  
Proteosyntéza
77
3.4  
Obrázky, tabuľky, vzorce, schémy
79
3.5  
Kontrolné otázky III
80

82
4.1  
Regulácia na úrovni bunky–metabolická regulácia
83
4.1.1  
Zmena aktivity enzýmov
83
4.1.2  
Zmena množstva enzýmov
84
4.3  
Kontrolné otázky IV
84
4.2  
Regulácia na úrovni organizmu-medziorgánová regulácia
85

86
5.1  
Všeobecná endokrinológia
86
5.1.1  
Mechanizmus účinku hormónov
86
5.1.2  
Regulácia činnosti endokrinných žliaz
87
5.2  
Špeciálna endokrinológia
88
5.2.1  
Hormóny hypofýzy
88
5.2.2  
Hormóny štítnej žľazy
90
5.2.3  
Hormóny kôry nadobličiek
91
5.2.4  
Hormóny drene nadobličiek
93
5.2.5  
Kalciotropné hormóny
93
5.2.6  
Hormóny pankreasu
94
5.2.7  
Pohlavné hormóny
95
5.3  
Obrázky, tabuľky, vzorce, schémy
97
5.4  
Kontrolné otázky V
102

103
6.1  
Diagnostický proces
104
6.1.1  
Indikácia na vyšetrenie
104
6.1.2  
Predanalytická fáza
106
6.1.3  
Analytická fáza
108
6.1.4  
Interpretácia výsledkov biochemických vyšetrení
108
6.2  
Referenčné hodnoty
109
6.3  
Obrázky, tabuľky, vzorce, schémy
112
6.4  
Kontrolné otázky VI
114
6.5  
Zápočtový test z biochémie
114

116
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020