James Sutherland-Smith


MULTIPLE VISIONS: APPROACHES TO CULTURAL STUDIES

PART 2ISBN 978-80-555-1678-3


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
  
5
6

7
  
The History of History
  
Theories of History
  
British History
  
Legitimizing Function of History
  
The Whig Interpretation of History

19
  
The Whigs
  
The Progressives
  
The Imperial School
  
The Frontier Thesis
  
Consensus Historians
  
Black American History

26
  
Concepts
  
Culture
  
The British School
  
American Geography

35
  
Foundational Concepts
  
Emile Durkheim – Structuralism, Mechanical/Organic Solidarity
  
Max Weber – Social Action, Class and Status, Authority, Bureaucracy
  
Anthony Giddens – Structuration, Lifestyle

49
  
Thomas Hobbes – Social Contact
  
John Locke - Liberty
  
Doctrine and Ideology
  
Toryism and Conservatism – Monarchy, Anglicanism, Protectionism
  
Edmund Burke, Walter Bagehot and the Constitution
  
Whiggism
  
Liberalism – Bentham – the greatest happiness principle, Adam Smith, J.S. Mill

60
  
The Radical Tradition – William Cobbett and Old Corruption, Tom Paine and The Rights of Man
  
Collectivism – Christian Socialism, Karl Marx, the Beveridge Report

65
  
Richard Hoggart – Popular Culture
  
Raymond Williams – Culture and Society
  
Stuart Hall – The Audience
  
The Centre for Contemporary Cultural studies
  
Media Studies – Paul Willis, David Morley
  
Subcultures – Dick Hebdige
  
Feminist Studies – Angela McRobbie
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020