Jarmila Opalková


Mediácia interkultúrnej komunikácie II

Administratívno-právny prekladISBN 978-80-555-0452-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž
UPOZORNENIE!
Na žiadosť autora / autorov bol dokument vyradený z fondu digitálnej knižnice UK PU.