Júlia Paračková, Oľga Segľová


Syntax der deutschen GegenwartsspracheISBN 978-80-555-0990-7


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
5
  
6

9
1.1  
Einleitung
9
1.2  
Wesen und Gegenstand der Syntax
9
1.3  
Der Satz als grammatisch-strukturelle Einheit, als Sinn- und Klang-
10
1.4  
Beziehungen zwischen den syntaktischen Elementen
12

15
2.1  
Kriterien für die Klassifizierung der deutschen Sätze
15
2.2  
Klassifizierung nach dem Komplexitätsgrad: Satzformen
16
2.3  
Klassifizierung nach der Stellung des finiten Verbs: Strukturtypen/
Stellungstypen
16
2.4  
Klassifizierung nach der kommunikativen Funktion: Satzarten (auch: Satzmodi, kommunikative Grundmuster)
18

26
3.1  
Satzverbindungen
26
3.1.1  
Die Art der sprachlichen Verknüpfung:
26
3.1.2  
Die Art der semantischen Beziehung:
27
3.2  
Satzgefüge
28
3.2.1  
Klassifizierung nach der Art der Einleitung
29
3.2.2  
Klassifizierung nach dem Strukturtyp
31
3.2.3  
Klassifizierung nach der Stellung zum übergeordneten Satz
31
3.2.4  
Klassifizierung nach dem Grad der Abhängigkeit vom Hauptsatz
31
3.2.5  
Klassifizierung nach dem Satzgliedwert (nach der syntaktischen Funktion im übergeordneten Satz):
31
3.3  
Sonderformen
34

37
4.1  
Das Verb im Satz. Funktion des Verbs im Satz: das Prädikat
37
4.1.1  
Auffassungen von seinem Umfang
37
4.1.2  
Der Stellenwert des Prädikats in der Satzstruktur
38
4.2  
Formale Struktur des Prädikats
38
4.2.1  
Einfache Formen (einteiliges Prädikat)
38
4.2.2  
Komplexe Formen (mehrteiliges Prädikat – Verbalkomplexe)
39
4.3  
Stellung im Satz – lineare Anordnung der verbalen Elemente
42

44
5.1  
Lineare und hierarchische Struktur des Satzes
44
5.2  
Die Verbalphrase (VP)
46
5.3  
Die Nominalphrase (NomP, NP)
46
5.4  
Die pronominale Nominalphrase / Die Pronominalphrase (PronP)
52
5.5  
Topologische Besonderheiten in der NP und PronP
55
5.6  
Die Adjektivphrase (AdjP)
57
5.7  
Die Adverbphrase (AdvP)
60
5.8  
Die Präpositionalphrase (PräpP / PräP)
61

64
6.1  
Satzglieder und Gliedteile
64
6.2  
Segmentierung von Satzgliedern
65
6.3  
Klassifizierung von Satzgliedern
66
6.4  
Die Valenz – Arten der Valenz
69

72
7.1  
Die Verschiebeprobe (Permutationstest, Umstellprobe)
72
7.2  
Die Ersatzprobe (Austauschprobe, Substitutionstest, Anaphorisierung)
74
7.3  
Der Fragetest
75
7.4  
Die Weglassprobe (Eliminierungstest)
75
7.5  
Die Erweiterungsprobe (Adjunktion)
76
7.6  
Umformungsprobe (Nominalisierung und Verbalisierung)
76
7.7  
Die Infinitivprobe
77
7.8  
Die Passivprobe
77

79
8.1  
Wesen und Stellenwert des Subjekts
79
8.2  
Formen
80
8.3  
Verfahren zur Bestimmung des Subjekts (des Satzteils als Subjekt)
80
8.4  
Schwierigkeiten bei der Bestimmung des Subjekts
81
8.5  
Die Sonderstellung des Subjekts gegenüber den anderen Ergänzungen
83
8.6  
Subjektsätze
83

86
9.1  
Allgemeines
86
9.2  
Akkusativergänzung / Akkusativobjekt
87
9.3  
Genitivergänzung / Genitivobjekt
89
9.4  
Dativergänzung / Dativobjekt
90
9.5  
Präpositivergänzung / Präpositionalobjekt
92
9.6  
Objektsätze (Akkusativ-, Genitiv-, /Dativ-/, Präpositivergänzungssätze)
93

97
10.2  
Formale Charakteristik
97
10.1  
Definition, Abgrenzung Adverbial - Adverb
97
10.3  
Semantische Charakteristik (Bedeutungscharakteristik)
98
10.4  
Syntaktische Charakteristik
99
10.5  
Beschreibung einzelner Klassen von Adverbialbestimmungen nach semantischen, syntaktischen und formalen Kriterien
100

116

  

126
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020