Jarmila Opalková


Konzekutívne tlmočenieISBN 978-80-555-0451-3


Návrat  Domovská stránka  Tiráž
UPOZORNENIE!
Na žiadosť autora / autorov bol dokument vyradený z fondu digitálnej knižnice UK PU.