Martin Ološtiak (ed.)


11. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA

Zborník príspevkovISBN 978-80-555-1609-7


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3

  
SEKCIA ANGLICKÉHO JAZYKA A ANGLOFÓNNYCH KULTÚR

8

16

  
SEKCIA ESTETIKY

27

39

44

  
SEKCIA ETIKY A BIOETIKY

55

62

70

76

83

  
SEKCIA FILOZOFIE

90

  

96

100

106

111

117

  
SEKCIA HISTÓRIE

125

133

141

  

144

148

155

  
SEKCIA LINGVISTIKY

168

179

183

194

198

202

207

218

226

231

237

  
SEKCIA LITERÁRNEJ VEDY

245

250

255

260

264

  
SEKCIA MEDIÁLNYCH ŠTÚDIÍ

269

276

281

  
SEKCIA POLITOLÓGIE A OBČIANSKEJ VÝCHOVY

294

298

305

310

313

321

328

333

338

344

  
Jednotné Rusko
ŠTEFÁNIA STEDINOVÁ

349

354

368

374

  
SEKCIA PREKLADATEĽSTVA A TLMOČNÍCTVA

379

386

391

395

399

  
SEKCIA PSYCHOLÓGIE A SOCIÁLNEJ PRÁCE

410

  

416

424

433

441

448

  
SEKCIA UMENIA

  
Len s Tebou
MICHAELA BEKEŠOVÁ
460

  
Klavírne spomienky na detstvo
LAURA KAVČÁKOVÁ

463

  
Flauta v hudbe troch storočí
KATARÍNA REPJAKOVÁ

469

  
Lesný roh a jeho podoby v diele W. A. Mozarta a M. Moyzesa
MIROSLAV LEŠKO

Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2019