Jarmila Opalková


Konzekutívne tlmočenie 2 vs. tlmočenie z listuISBN 978-80-555-1201-3


Návrat  Domovská stránka  Tiráž
UPOZORNENIE!
Na žiadosť autora / autorov bol dokument vyradený z fondu digitálnej knižnice UK PU.