Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
KATARÍNA KUPČIHOVÁLES ARTS PLASTIQUES EN FRANCE DE NAPOLÉON IER AUX IMPRESSIONNISTES
FF
IVANA KUPKOVÁKNIŽNÉ PREKLADY RUSKEJ LITERATÚRY PRE DETI A MLÁDEŽ DO SLOVENČINY
FF
JAROSLAV KUŠNÍRPOSTMODERNISM IN AMERICAN AND AUSTRALIAN FICTION
FF
BOHUSLAV KUZYŠINGUIDEBOOK FOR STUDENTS IP H.E.L.P.
PBF
LENKA KVAŠŇÁKOVÁSOCIÁLNY KAPITÁL STARNUTIA – PRÍTOMNOSŤ NIKDY NESTARNE
Zborník anotácií a abstraktov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 29. novembra 2013 v Prešove
FF
LENKA KVAŠŇÁKOVÁVYBRANÉ OTÁZKY POSÚDENIA ŽIVOTNEJ SITUÁCIE OHROZENEJ RODINY S DEŤMI V KONTEXTE SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY
FF
LENKA KVAŠŇÁKOVÁZBORNÍK PRÁC Z 15. ROČNÍKA CELOSLOVENSKÉHO KOLA ŠVOČ V ODBORE SOCIÁLNA PRÁCA KONANÉHO 2. MÁJA 2018 V PREŠOVE
FF
ADRIÁN KVOKAČKATEÓRIA A PRAX SÚČASNEJ ESTETIKY
(20 rokov študijného odboru estetika v Prešove)
FF
MARTIN LAČNÝPODNIKATEĽSKÁ ETIKA
FHPV
MARTIN LAČNÝZÁKLADY EKONÓMIE PRE SPOLOČENSKOVEDNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY
1.časť - trhový mechanizmus a správanie ekonomických subjektov
FF
MARTIN LAČNÝZÁKLADY EKONÓMIE PRE SPOLOČENSKOVEDNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY
2. časť – nedokonalá konkurencia, trhy výrobných faktorov a distribúcia dôchodkov
FF
MARTIN LAČNÝSÚČASNÝ KOMPARATÍVNY VÝSKUM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE NA VONKAJŠÍCH HRANICIACH EÚ
FF
RÚT LENKOVÁÚČINNOSŤ PROGRAMOV AEROBIKU NA ORGANIZMUS VYSOKOŠKOLÁČOK
FS
RÚT LENKOVÁAEROBIK JEHO CHARAKTERISTIKA, VÝZNAM A PRÍNOS
FS
RÚT LENKOVÁSTIMULÁCIA RYTMICKÝCH SCHOPNOSTÍ AEROBIKOM
FS
VLADIMÍR LEŠKOFILOZOFIA DEJÍN FILOZOFIE
FF
MARTIN LIPKASLOVENSKÁ HISTORIOGRAFIA V ROKOCH 1968 - 1989
FF
ALENA LONGAUEROVÁMETODIKA STAROSTLIVOSTI O ÚSTNU DUTINU
FZO
MAREK LUKÁČEDUKÁCIA ČLOVEKA - PROBLÉMY A VÝZVY PRE 21. STOROČIE
FHPV
EDUARD LUKÁČMETAMORFÓZY EDUKÁCIE I.
FHPV