Andrea Palanská


HISTÓRIA VEČERNÉHO BEHU V PREŠOVEISBN 978-80-555-1143-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list

  

3
  
4
  
5
6
  
7

9

13

16
3.1  
Okolnosti vzniku podujatia
16
3.2  
Organizácia prvého ročníka Večerného behu víťazstva
17

25
4.1  
Politický vplyv štátu do telesnej výchovy a športu
25
4.2  
História Večerného behu víťazstva do roku 1989
26

43

63

77

79

  

86
88
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2019