Jaroslav Ondo


Jaro Ondo

Menej vážneISBN 978-80-555-2140-4


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
5
6
  
  
PhDr. Zuzana Školudová, Jaroslav Ondo - pokus o portrét autora
13
  
Art. Furniture. Gallery. Miami, USA
15
  
Ján Čorba, Jaro Ondo - filmový nadšenec. Diplomová práca
16
  
Jana Slepičková, Topzine
17
  
Jana Šlinská, Sme blog
18
  
Mario Hudák, Korzár
19
  
Jozef Jurčišin, Veľkošarišan
20
  
TASR, Korzár
21
  
22
  
Obálka vlasy dupkom
27
  
Novoročné priania
29
  
Pozvánky a logá
31
  
34
62
  
94
101
102
105
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020