Slavka Oriňáková, Zdenka Uherová, Miroslav Baláž, Júlia Baňasová, Helena Čuriová, Erika Kofritová, Lenka Gogová, Anna Horňáková, Klaudia Valdmanová


INTERAKTÍVNA TABUĽA VO VYUČOVANÍ ODBORNÉHO CUDZIEHO JAZYKA

Metodická príručkaISBN 978-80-555-1282-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
4

  
INTERAKTÍVNA TABUĽA VO VZDELÁVANÍ
(Erika Kofritová – Lenka Gogová)

6

  
VÝUČBOVÉ CIELE PROJEKTU
(Helena Čuriová)

14

  

16

19

  
PRAKTICKÁ ČASŤ

28

31
  
Ročník 1., Bc. stupeň štúdia
32
  
Ročník 2., Bc. stupeň štúdia
78
  
Ročník 1., Mgr. stupeň štúdia
119

150
  
Ročník 1., Mgr. stupeň štúdia
151

178
  
Ročník 1., Bc. stupeň štúdia
179

207
  
Ročník 1., Bc. stupeň štúdia
208
  
Ročník 1., Bc. stupeň štúdia Dentálna hygiéna
238

285
  
Ročník 1., Bc. stupeň štúdia
286
  
Ročník 1., Bc. stupeň štúdia
323

328
  
Ročník 1., Bc. stupeň štúdia
329

  

378
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020