Jarmila Opalková


ODBORNÝ PREKLAD I

KOMUNIKÁCIA V PODNIKATEĽSKOM PROSTREDÍISBN 978-80-555-1518-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
4
  
6
  
Algoritmus práce nad odborným textom pri jeho preklade
7

10
  
Téma 1. INFORMAČNÝ A PONUKOVÝ LIST
10
  
Téma 2. PONUKA / OFERTA
15
  
Téma 3. OBJEDNÁVKA
20
  
Téma 4. REKLAMÁCIA
28
  
Téma 5. FAKTÚRA
33
  
Téma 6. DOHODA
39
  
Téma 7. PERSONALISTIKA
45

57

64

70

77
82
96
98
  
120
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020