Jarmila Opalková


Odborný preklad I

Komunikácia v podnikateľskom prostredíISBN 978-80-555-1518-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž
UPOZORNENIE!
Na žiadosť autora / autorov bol dokument vyradený z fondu digitálnej knižnice UK PU.