Marek Chovanec (ed.), Jozef Sipko (ed.)


6. Študentská vedecká konferencia

Zborník príspevkovISBN 978-80-555-0300-4


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
Sekcia estetiky, vied o umení a kulturológie
10
15
38
50
59
  
71
81
94
109
  
119
124
130
  
137
144
155
  
Sekcia filozofie a etiky
  
166
172
  
Sekcia histórie
186
194
225
232
241
261
267
278
283
293
302
330
349
363
391
412
423
431
444
459
  
470
484
504
509
  
Sekcia politológie
519
530
547
560
578
587
  
Sekcia masmédií
598
606
  
Sekcia jazykovedy
615
623
628
636
  
644
  
651
657
  
Sekcia prekladateľstva a tlmočníctva
667
678
688
695
705
717
  
Sekcia literárnej vedy
725
737
746
753
768
772
782
792
799
  
Sekcia psychológie, pedagogiky, vzdelávania dospelých a sociálnej práce
805
825
832
845
858
875
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020