Marek Chovanec (ed.), Jozef Sipko (ed.), Gabriela Harčariková (ed.)


5. Študentská vedecká konferencia

Zborník príspevkovISBN 978-80-555-0169-7


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
Sekcia estetiky, vied o umení a kulturológie
12
  
20
  
32
45
51
  
66
76
  
88
99
112
  
Estetika muzikálu
Eva MIZERÁKOVÁ
125
136
  
Filmová hudba
Eva PRIŠČÁKOVÁ
145
155
  
Hudobná dramaturgia
Mária KOKINDOVÁ
169
176
188
196
  
Sekcia filozofie a etiky
  
201
  
214
220
228
  
Úk estin Antilegein
Štefan KOĽŠOVSKÝ
244
  
260
270
285
295
305
310
342
  
Sekcia histórie
350
371
386
399
419
430
444
456
470
487
500
507
520
536
546
557
571
585
  
Sekcia jazykovedy
613
620
629
646
651
669
683
689
  
701
708
713
722
740
747
755
  
Sekcia literárnej vedy
760
771
783
793
797
811
825
832
850
864
  
Detský rozprávač v komikse
Mária KLAPÁKOVÁ
882
889
896
  
Sekcia masmédií
903
911
  
Sekcia politológie
918
  
Islam a Západ
Martina ELIÁŠOVÁ
924
937
941
  
953
963
979
984
999
  
Sekcia prekladateľstva a tlmočníctva
1003
1011
1020
1032
  
Sekcia psychológie, pedagogiky, vzdelávania dospelých a sociálnej práce
1043
1058
1069
  
Sociálnoprávna ochrana detí a Posudzovanie situácie ohrozenej rodiny
Lenka KVAŠŇÁKOVÁ – doc. PhDr. Beáta BALOGOVÁ, PhD.
1082
1097
1112
1126
1140
1150
1167
1179
1186
1200
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020