Marek Chovanec (ed.)


7. študentská vedecká konferenciaISBN 978-80-555-0516-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
  
Sekcia estetiky, vied o umení a kulturológie
10
22
31
46
53
65
72
  
  
Sekcia filozofie a etiky
83
  
92
107
112
121
132
145
153
161
171
183
204
210
218
225
238
246
  
  
Sekcia histórie
254
266
283
309
329
341
354
366
393
398
405
423
434
450
  
Simon Petľura a pogromy na Židov
Štefánia KOVÁČOVÁ
462
472
485
491
  
  
Sekcia politológie
507
515
524
535
542
553
561
566
576
  
583
593
602
619
623
637
645
651
658
670
677
683
  
  
Sekcia masmédií
693
701
710
721
728
  
  
Sekcia jazykovedy
738
747
757
765
780
786
808
  
814
  
  
Sekcia prekladateľstva a tlmočníctva
825
831
838
848
863
873
883
892
  
  
Sekcia literárnej vedy
901
912
927
935
940
958
968
976
  
  
Sekcia psychológie, pedagogiky, andragogiky a sociálnej práce
984
989
1001
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020