Miroslav Iľko


Prešovská eparchia a liturgické otázky v historickom kontexteISBN 80-8068-299-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
2

5
1.1  
Obdobie do prvej polovice 9. storočia
5
1.2  
Cyrilometodské obdobie
6
1.3  
Obdobie do Užhorodskej únie
12
15
15
3.1  
Situácia v Prešovskej eparchii v rokoch 1818-1950
20
3.2  
Prešovská eparchia v rokoch 1950-1968
21
3.3  
Charakteristika obdobia od roku 1968
22

  

30
31
  
37
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2019