Mária Jusková


Cvičebnica zo základov účtovníctvaISBN 978-80-8068-858-5


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
5

7

11
  
Príklad 1 Zostavenie súpisu majetku účtovnej jednotky
15

17
  
Príklad 2 Zostavenie súpisu zdrojov majetku účtovnej jednotky
20

22
  
Príklad 3 Inventúra v účtovnej jednotke
23

25
  
Príklad 4 Zostavenie otváracej súvahy
28
  
Príklad 5 Zostavenie súvahy
29
  
Príklad 6 Zostavenie súvahy
31
  
Príklad 7 Zostavenie súvahy
33
  
Príklad 8 Zostavenie súvahy
35

37
  
Príklad 9 Nepôsobiace hospodárske operácie
39

42
  
Príklad 10 Pôsobiace hospodárske operácie
44
  
Príklad 11 Pôsobiace hospodárske operácie
44
  
Príklad 12 Pôsobiace hospodárske operácie
47

53
  
Príklad 13 Účtovanie na súvahových účtoch
59
  
Príklad 14 Účtovanie na súvahových účtoch
64
  
Príklad 15 Účtovanie na súvahových a výsledkových účtoch
67
  
Príklad 16 Účtovanie na súvahových a výsledkových účtoch
74
  
Príklad 17 Účtovanie na súvahových a výsledkových účtoch
79

83
  
Príklad 18 Účtovná dokumentácia
87

88
  
Príklad 19 Účtovná osnova a účtovný rozvrh
90
  
Príklad 20 Účtovná osnova a účtovný rozvrh
91

92
  
Príklad 21 Syntetické a analytické účty
94

96
  
Príklad 22 Oprava chybných účtovných zápisov
96

99
  
Príklad 23 Kontrola formálnej správnosti účtovných zápisov
100

105
  
Príklad 24 Oceňovanie majetku a záväzkov
107
  
Príklad 25 Oceňovanie majetku a záväzkov
108
  
Príklad 26 Oceňovanie majetku a záväzkov
108

111
  
Príklad 27 Zostavenie výkazov účtovnej jednotky
114

128
129
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2019