Martina Ivanová (ed.)


Aspektuálnosť a modálnosť v slovenčineISBN 978-80-555-0052-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
Miloslava Sokolová
Predhovor
4
  
I. ASPEKTUÁLNOSŤ V SLOVENČINE
6
  
22
  
Miloslava Sokolová – Ján Genči
Štatistické spracovanie verbálneho aspektu
38
68
96
111
143
  
II. MODÁLNOSŤ V SLOVENČINE
152
171
194
204
232
  
250
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020